MARZINE

MARZINE

Publisert: 24. september 2018 kl 11:09

Marzine tabletter 50 mg er reisesyketabletter som motvirker kvalme og brekninger. Marzine er et reseptfritt legemiddel som inneholder syklizin. Tablettene brukes for å forebygge reisesyke hos voksne og barn over tolv år. Den første dosen tas en til to timer før avreise. Marzine kan gi døsighet og trøtthet, derfor bør man være forsiktig med å kjøre bil og bruke maskiner. Døsighet kan forsterkes av alkohol. Les pakningsvedlegget før bruk.